OPSWeb    OPS tiedot web sivuiksi

Etusivu OPS web sivut OPS tarkistus Muut ohjelmat Hallinta Loki Ohje

OPSWeb lisäohjelmat


OPS-rakenteen listaus Listaa valitun OPS-rakenteen opintojen opintokuvaukset. Avaa uuden ikkunan, jossa valitaan haluttu OPS-rakenne ja opintokuvausten kieli.
Opetussuunnitelmat sivun teko Tämä tekee ja näyttää Opetussuunnitelmien kuvausten staattisten sivujen teko-ohjelmalla Opetussuunnitelmat - web sivun. Lukee tämän hetken tilanteen ja sen mitä intranetiin tulisi tietona. Ulkoasua ei ole upotettu Vamk intranettiin. Alempana olevassa linkissä näytetään viimeksi tehty staattinen sivu upotettuna intranetiin, jossa sen CSS ohjaa ulkonäköä. Listalla on vain Julkaistu - statuksella olevat OPS - rakenteet sekä vain ne, joista on tehty web sivu. Parametrilla vuosi annetaan haluttu vuosi ja lang parametrilla valitaan sivun kieli, joka vaikuttaa vain otsikkoon.
Opetussuunnitelmat staattinen sivu Tämä on malli, joka käytää näyttöön intranetin opintohaku linkkiä, jossa sivu on sellainen kuin se olisi intranetissä. Tämä näyttö tulee uuteen intranetiin. Listalla on vain Julkaistu - statuksella olevat OPS - rakenteet sekä vain ne, joista on tehty web sivu. Parametrilla code annetaan haluttu OPS rakenne ja lang parametrilla valitaan kieli, joka vaikuttaa vain otsikkoon.
Vapaasti valittavat opinnot Malli Vapaasti valittavien opintojen internetiin julkistettavasta sivusta. Lukee suoraan MOSS listaa VapVal ja siihen tehdyt muutokset tulee heti voimaan tälle web sivulle. Tämä on malli ja värit ja muut voi vaihtaa.