Tieto- ja viestintätekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO4A3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Latva-Somppi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
AUTE-2015SAUT   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
BIOEL-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KIKO-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015KOTU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KUMU-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
LITAKO-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
MAELINK-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
PALVELUJ-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
PK-2015   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015RASU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2015TUTE   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
SOSALA-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
TH-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
TITE-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
VANTYO-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2016JKL   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016KAUT   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016SAUT   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
BIOEL-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KIKO-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KUMU-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
LITAKO-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
PALVELUJ-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
PK-2016   1-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
SOSALA-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
TH-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
VANTYO-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
MAELINK-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2017JKL   1-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verk-ko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Opiskelijan työmäärä

54 h, (kontaktiopetusta 24 h, itsenäistä työskentelyä 30 h)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
• kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
• asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
• laskentamallit
• kaaviot
- Esitysgrafiikka
• esityksen sisältö ja rakenne
• esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
• pilvipalvelut
• verkkoneuvottelu työvälineenä

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus, itsenäiset tehtävät ja tentti.

Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Hyvä (4-3)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: harjoitukset ja tentti.

Takaisin