Projektitoiminnan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO2C3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2015SAUT   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
BIOEL-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
FYSTER-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KIKO-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015KOTU   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KUMU-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
LITAKO-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
MAELINK-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
PALVELUJ-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
PK-2015   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2015RASU   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015TUTE   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
SOSALA-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
TH-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
TITE-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
VANTYO-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2016JKL   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
AUTE-2016KAUT   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
AUTE-2016SAUT   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
BIOEL-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
FYSTER-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KIKO-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KUMU-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
LITAKO-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
PALVELUJ-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
PK-2016   2-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016RASU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016TUTE   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
SOSALA-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
TH-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
TITE-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
VANTYO-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
MAELINK-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2017JKL   1-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja –valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Opiskelumateriaali

Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0 ( http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/ENG/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf )

Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava.
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä)
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetus koostuu yhteisestä ja alakohtaisesta osuudesta. Moodlessa on kaikille yhteinen 2 op:n teoriaosuus, josta suoritetaan Moodletentti ja 1 op projektisuunnitelma (koulutusalakohtainen kuvitteellinen tai todellinen projekti). Alakohtaisessa osuudessa voi olla lähiopetusta tutkinto-ohjelman haluamalla tavalla (esim. esimerkkejä onnistuneista projekteista).

Arviointikriteerit

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.
3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.
5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät

Teoriatentti 50 % ja harjoitustyö 50%

Takaisin