Liiketoimintaosaamisen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO2B2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
AUTE-2015SAUT   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
BIOEL-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2015   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
KIKO-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2015KOTU   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KUMU-2015   2-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
LITAKO-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
MAELINK-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
PALVELUJ-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
PK-2015   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015RASU   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
SH-2015   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
SOSALA-2015   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
TH-2015   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
TITE-2015   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
VANTYO-2015   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2016JKL   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
AUTE-2016KAUT   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
AUTE-2016SAUT   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
BIOEL-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
FYSTER-2016   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
KIKO-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016KOTU   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
KUMU-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
LITAKO-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
PALVELUJ-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
PK-2016   1-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016TUTE   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
SOSALA-2016   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
TH-2016   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
TITE-2016   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
VANTYO-2016   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  
MAELINK-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2017JKL   3-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä liiketoiminnan peruskäsitteet, erityyppisiä ja eri toimialojen liiketoimintatapoja, -konsepteja ja toiminta- ja ansaintamalleja
- analysoida uuden liiketoiminnan luomisen ja suunnittelun merkitystä ja tarkoitusta
- analysoida olemassa olevan liiketoiminnan osien merkitystä ja tarkoitusta
- tuottaa ainakin teoreettisen tason liiketoimintasuunnitelman; yksin tai yhdessä ryhmän kanssa
- nimeää alkavaa ja kehittyvää yritystoimintaa tukevat keskeiset julkiset ja yksityiset toimijat, rahoitus- ja tiedonlähteet Suomessa.

Opiskelijan työmäärä

- kontaktiopetus 27 h, itsenäinen opiskelu 27 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Edeltävä opinto: SeAMKin yhteinen ”Yritystoiminta ja yrittäjyys”-opintojakso

Sisältö

- liikeidea, sen sisältö ja käyttötarkoitukset
- liiketoiminnan peruskustannukset
- markkinointi
- yhtiö-, sopimus- ja kauppaoikeuden perusteita
- innovointi
- tavara- ja palvelutuotannon logistiikka
- tuotekehitys ja tuotteistaminen
- johtaminen ja henkilöstöhallinto
- eettisyys, kestävä kehitys
- kilpailutus ja hankintatoimi
- rahoitusmuodot ja –lähteet
- liiketoimintasuunnitelman laadinnan perusteet

Opiskelumateriaali

- opettajan osoittama materiaali, verkkomateriaali
- esimerkiksi: http://www.yritystulkki.fi/alue/seinajoki/

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, asiantuntijaesitykset, itsenäinen opiskelu verkossa
- havainnointitehtävät
- oppimistehtävät
- merkittävä osa pyritään toteuttamaan virtuaaliopiskelun keinoin

Arviointikriteerit

Taso 5:
Opiskelija osaa käsitteiden avulla arvioida ja analysoida oppimaansa. Opiskelija osaa esitellä ja soveltaa prosessien hallintaa. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan liiketoimintaosaamisen teorioita tavoitteellisesti ja realistisesti.

Taso 3- 4:
Opiskelija osaa selittää yritys- ja liiketoiminnan prosesseja ja tuottaa niistä esimerkkejä ja suunnitelmia.

Taso 1-2:
Opiskelija osaa nimetä ja määritellä keskeiset liiketoimintaosaamista kuvaavat käsitteet ja osaa tarkastella yritystoimintaa näiden käsitteiden avulla.

Arviointimenetelmät

- kirjalliset tuotokset 60 %
- osallistumisaktiivisuus 40 %

Takaisin