Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO2A2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Laine, Päivö
Opettajatiimi: Pihlajaniemi, Tapio ; Tall, Anna ; Jokiranta, Kari ; Koski, Miia
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2015SAUT   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
BIOEL-2015   1-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
BIOEL-2015   1-K   1.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
KIKO-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015KOTU   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KUMU-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
LITAKO-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
MAELINK-2015   1-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
MAELINK-2015   1-K   1.0   2016-01-01   2016-07-31  
PALVELUJ-2015   1-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
PALVELUJ-2015   1-K   1.0   2016-01-01   2016-07-31  
PK-2015   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2015RASU   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
SOSALA-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
TH-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
TITE-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
VANTYO-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2016JKL   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
AUTE-2016KAUT   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
AUTE-2016SAUT   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
BIOEL-2016   1-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
BIOEL-2016   1-K   1.0   2017-01-01   2017-07-31  
FYSTER-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KIKO-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016KOTU   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KUMU-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
LITAKO-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
PALVELUJ-2016   1-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
PALVELUJ-2016   1-K   1.0   2017-01-01   2017-07-31  
PK-2016   2-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016RASU   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
SOSALA-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
TH-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
TITE-2016   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
VANTYO-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
MAELINK-2016   1-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
MAELINK-2016   1-K   1.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2017JKL   3-K   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa monikulttuurisuuden merkityksen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kotimaassa ja ulkomailla
- kuvata ja arvioida kansainvälisyyden ja kansainvälisen osaamisen merkitystä opiskelussaan, työelämässä ja erilaisissa elämäntilanteissa
- tunnistaa kansainvälisen verkostoitumisen vaikutuksia ja ottaa huomioon globaalin näkökulman ajattelussaan ja toiminnassaan
- ottaa käyttöön erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia omassa opiskelussaan

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h opiskelijan työtä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Kansainvälisyys ammattikorkeakouluopinnoissa
Kansainvälisen osaamisen merkitys ja sisältö
- Globaali maailmantalous ja yhteiskuntakehitys
- Moninaisuuden ja erilaisuuden kohtaaminen
- Monikulttuurinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö sekä kulttuurien välinen viestintä
- Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla osana korkeakouluopintoja, työnhaku ulkomailla
- Henkilökohtaisen kansainvälistymissuunnitelman laatiminen

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus ja artikkelit, intran ja www-sivujen materiaali, seminaari- ja kv-materiaalien aineistot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, orientaatiopäivä, seminaarit ja kv-tapahtumat, virtuaaliopinnot, ryhmätyöskentely.

Arviointikriteerit

Hyväksytty /hylätty
Hylätty: opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja, kv-tapahtumiin osallistuminen ja läsnäolo opinnoissa.

Takaisin