Yritystoiminta ja yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO1B3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
AUTE-2015SAUT   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
BIOEL-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2015   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KIKO-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015AUTO   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2015KOTU   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KUMU-2015   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
LITAKO-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
MAELINK-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
PALVELUJ-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
PK-2015   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015RASU   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2015   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
SOSALA-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
TH-2015   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
TITE-2015   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
VANTYO-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016JKL   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016KAUT   4-K   3.0        
AUTE-2016SAUT   4-K   3.0        
BIOEL-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
FYSTER-2016   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
KIKO-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016KOTU   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KUMU-2016   4-K   3.0        
LITAKO-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
PALVELUJ-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
PK-2016   1-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016RASU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
SOSALA-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
TH-2016   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
TITE-2016   4-S   3.0   2019-08-01   2019-12-31  
VANTYO-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
MAELINK-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2017JKL   2-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää yrittäjyyden sisältöä ja piirteitä ja niiden merkitystä yhteiskunnassa ja osana ammatillista toimintaansa
- tulkita yritystoiminnan – myös oman alansa – merkitystä yksilön elämässä, yhteiskunnassa ja globaalitaloudessa
- tunnistaa ja analysoida oman koulutus- ja toimialansa yrittäjyyden toimintaympäristön erityispiirteitä, mm. merkitystä kansantaloudelle, alansa mahdollista luvanvaraisuutta ja lainsäädäntöä
- analysoida, mitä yrittäjyys voisi merkitä henkilökohtaisella tasolla

Opiskelijan työmäärä

- kontaktiopetus ja ohjatut harjoitukset 27 h
- itsenäinen opiskelu 54 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- yritystoiminnan merkitys Suomen kansantaloudelle ja kansainväliselle taloudelle (verotulot, vienti, työpaikat, innovaatiot jne.)
- yrittäjyys, yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitys henkilökohtaisella tasolla
- yritystoiminta omalla toimialalla
- yritystoiminta ohjaavan lainsäädännön pääperiaatteet
- SeAMKin Yritystalli-toiminnan ja FramiPron esittelyt
- yritystoiminnan tukiorganisaatioiden esittelyt
- yrityskäynnit ja yrittäjyystarinat

Opiskelumateriaali

- opettajan osoittama materiaali; verkkomateriaalin hyödyntäminen keskeistä

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- asiantuntijaluennot, henkilökohtainen oppimispäiväkirja, ryhmätyöt, yritysvierailut, verkko-opinnot

Arviointikriteerit

- Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneille ja oppimispäiväkirjan sekä opintojakson muiden tehtävien hyväksytysti suorittamista

Arviointimenetelmät

- Osallistuminen tunneille, oppimispäiväkirja ja muut opintojakson tehtävät

Takaisin