Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO1A2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Katila, Anu (Ilmajoki)
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
AUTE-2015SAUT   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
BIOEL-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KIKO-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015KOTU   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KUMU-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
LITAKO-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
MAELINK-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
PALVELUJ-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
PK-2015   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015RASU   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2015TUTE   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
SOSALA-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
TH-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
TITE-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
VANTYO-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2016JKL   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016KAUT   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016SAUT   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
BIOEL-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KIKO-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KUMU-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
LITAKO-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
PALVELUJ-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
PK-2016   1-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SOSALA-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
TH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
VANTYO-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
MAELINK-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2017JKL   1-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulun opiskelu- ja toimintaympäristössä
- kehittää omia oppimis- ja työnhakutaitojaan
- nimetä keskeisiä työelämään ja työsuhteeseen liittyviä sääntöjä ja velvollisuuksia
- käyttää monipuolisia oppimis- ja työympäristöjä omassa opiskelussa ja työelämässä

Opiskelijan työmäärä

- 53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista (osin verkko-opintoina)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- AMK-koulutuksen opintojen rakenne
- Opiskeluun orientoituminen omassa tutkinto-ohjelmassa
- Korkeakouluopiskelu ja sitä ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- SeAMK yhteisönä ja oppimisympäristönä sekä opiskelijakunnan toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- Opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- Opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- Urasuunnitteluun ja työnhakemiseen liittyvän osaamisen kehittäminen
- Työsuhteen ehdot ja työntekijänä toimiminen

Opiskelumateriaali

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, esittelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset

Arviointikriteerit

- hyväksytty / hylätty
- Hylätty: opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita

Arviointimenetelmät

- Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Takaisin