VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: VAPVAL18
Tyyppi: Vapaasti valittava
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opiskelijat voivat valita opintojaksoja Seinäjoen ammattikorkeakoulun vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa myös vaihtoehtoisia ammattiopintoja oman tai jonkin muun koulutusohjelman tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin hyväksytään myös muissa korkeakouluissa suoritettuja, ammatillista suuntautumista vahvistavia opintoja.

Vapaasti valittavat opinnot -opintokokonaisuuden hyväksyy koulutusohjelmapäällikkö.

Takaisin