VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHVV
Tyyppi: Vapaasti valittava
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2015   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
SH-2016   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
SH-2016   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  

Takaisin