Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO9F2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Paussu, Paula ; Kuhalampi, Katriina ; Vaahtera, Kristiina ; Salminen-Tuomaala, Mari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia potilasturvallisesti ja vastuunsa tietäen hyödyntäessään teknologiaa ja digitaalisuutta eri- ikäisten potilaiden hoitotyössä sekä hoito- ja palveluketjun eri vaiheissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö

Tavallisimpien teknologisten laitteiden turvallinen käyttö eri- ikäisten potilaiden tutkimuksissa ja hoidoissa palvelu- ja hoitoketjun eri vaiheissa. Verkossa tapahtuva eri- ikäisten potilaiden hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Sosiaalisen median käyttö hoitotyössä. Pelien hyödyntäminen hoitotyössä.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, harjoitukset, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin