Opinnäytetyön esittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO7B5
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Salminen-Tuomaala, Mari ; Mesiäislehto - Soukka, Helinä ; Majasaari, Hilkka ; Maijala, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  
SH-2016   3-K   5.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija esittää valmiin opinnäyteyönsä, jossa hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja. Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäytetyössään. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opinnäytetyönsä menetelmällisiä ja sisällöllisiä kysymyksiä kypsyysnäytteessä.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö

Opinnäytetyön esittäminen. Toisen opinnäytetyön opponointi.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön esittämisseminaari. Opinnäytetyön itsearviointi ja toisen opinnäytetyön opponointi.

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen opinnäytetyö ja opinnäytetyön esittäminen ja itsearviointi. Toisen opinnäytetyön opponointi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Harjoittelu

Opinnäytetyö laaditaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Takaisin