Opinnäytetyön toteutus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO6B5
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Salminen-Tuomaala, Mari ; Mesiäislehto - Soukka, Helinä ; Majasaari, Hilkka ; Maijala, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2016   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis-, innovaatio- tai tutkimusprosessiin toteuttaessaan opinnäytetyötään työelämän kanssa. Hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja toteuttaessaan opinnäytetyötään. Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäyteprosessissaan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty.

Sisältö

Opinnäytetyön toteutus yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Toisen opinnäytetyön toteutuksen opponointi.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön seminaari-istunnot. Opinnäytetyön ohjaus.

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyön toteutuksen tuloksena kehittyy valmis opinnäytetyö. Toisen opinnäytetyön opponointi.

Harjoittelu

Opinnäytetyö laaditaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Takaisin