eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO4D2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Kuhalampi, Katriina ; Vaahtera, Kristiina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
SH-2016   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata eTerveyden käsitteen sisällön ja hyödyntää sen sovelluksia hoitotyössään. Opiskelija ymmärtää eTerveyden ja tietoturvallisuuden merkityksen hoitoprosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

eTerveys käsitteenä ja sen osa-alueet, tietoturvallisuus. Keskeiset eTerveys- sovellusalueet.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot, asiantuntijaluennot, verkko-opetus, yhteistoiminnallinen opetus, harjoitustehtävä, seminaarityöskentely, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävä. Koko yksikön konferenssi esimerkiksi eTerveydestä

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin