Tiedonhankinta 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO3B1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 1.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-K   1.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   2-K   1.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tiedonhankintataitojen harjoitukset. Tehtävät. Verkko-opiskelu. Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin