Tiedonhankinta 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO2B1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 1.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Saarikoski, Silja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2016   1-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa hoitotyön päätöksenteossa, erilaisissa tehtävissään sekä opinnäytteessään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Kirjasto- ja tiedonhakupalvelut ja niiden käyttö. Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tiedonhankintataitojen harjoitukset. Tehtävät. Verkko-opiskelu. Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso.

Takaisin