Sairaanhoitajan ammatti- ja urakehitys 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO2A1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 1.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Pihlaja, Tellervo ; Hautala, Tanja ; Palo, Raija ; Maijala, Virpi ; Majasaari, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   4-S   1.0   2018-08-01   2018-12-31  
SH-2016   4-S   1.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija sisäistää sairaanhoitajan ammatin ja vastuun koulutuksensa aikana. Opiskelija osaa arvioida sairaanhoitajaksi kehittymistään ja osaa asettaa uralleen kehittämistavoitteet. Hän osaa jakaa ja hyödyntää sairaanhoitajan osaamistaan ja hoitotyön asiantuntijuuttaan työpareissa ja monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sairaanhoitajan ammatti- ja ja urakehitys 1 opintojakson suorittaminen.

Sisältö

Sairaanhoitajan ammatti ja osaaminen. Ammatillinen kasvu ja kehittyminen.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät, motivoiva keskustelu, re-teaming, case-opetus, simulaatio-harjoitukset, draama- menetelmät, luovat menetelmät, verkko-opiskelu, seminaariopiskelu, opintokäynnit, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen loppuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Sairaanhoitajaksi kehittymisen osaamiskansio, jossa opiskelija arvioi lukuvuosittain reflektiivisesti ammattiin kehittymistään sairaanhoitajan eri osaamisalueilla. Tehtävä.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso.

Takaisin