Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO1S2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
SH-2016   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa sisäistänyt asiakaslähtöisyyden, hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden hoitotyönsä lähtökohdiksi. Opiskelijan hoitotyön toiminta ja päätöksenteko on näyttöön perustuvaa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys, eettisyys, ammatillisuus hoitotyössä. Päätöksenteko näyttöön perustuvassa hoitotyössä.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikiriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen loppuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, harjoitukset, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin