Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO1D1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 1.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Jokiranta, Kari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2016   1-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän palvelut sekä niiden tuottamis- ja järjestämistavat Suomessa. Opiskelija tuntee keskeiset lait ja asetukset, jotka säätelevät Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä sitä säätelevät keskeiset lait ja asetukset.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot. Verkko-opetus. Itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus alkuvaiheen opinnoissa

Arviointimenetelmät

Tehtävät. Koe.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso.

Takaisin