OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: RAK6
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö valmentaa opiskelijan tulevaan työhönsä. Työn avulla opiskelija oppii soveltamaan käytännössä opiskeluaikana opittuja tietojaan ja etsimään puuttuvat tiedot ongelmien ratkaisemiseksi. Määritelty tarkemmin erillisessä opinnäytetyöohjeessa.

Takaisin