Harjoittelu 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK52
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 20.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-K   20.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2015TUTE   3-K   20.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016RASU   3-K   20.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAK-2016TUTE   3-K   20.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nuoren rakennusinsinöörin työtehtäviä ja niiden vaatimuksia.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 534 h

Sisältö

Perehtyminen rakennusalan työtehtäviin, rakennustekniikoihin, työturvallisuuteen ja erilaisiin käytänteisiin työpaikoilla. Harjoittelu toteutetaan ammatissa toimivien mestarien ja insinöörien apulaisena. Harjoittelunsa yhteydessä opiskelija laatii harjoittelujaksosta harjoitteluraportin. Lisäksi opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa säännöllisesti harjoittelun ajan.

Opiskelumateriaali

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. Ohjeet harjoittelusta.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty harjoitteluraportti ja -päiväkirja. Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu. Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.

Takaisin