Harjoittelu 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK51
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-K   10.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015TUTE   2-K   10.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   2-K   10.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016TUTE   2-K   10.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Harjoittelun yleistavoitteena on perehdyttää opiskelija rakennusalan keskeisiin työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Lisäksi tavoitteena on yhdistää teoriaopetusta ja käytäntöä sekä antaa todellisuuteen perustuva näkemys rakennusalan vaatimuksista ja käytännöistä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 267 h

Sisältö

Perehtyminen rakennusalan työtehtäviin, rakennustekniikoihin, työturvallisuuteen ja erilaisiin käytänteisiin työpaikoilla. Harjoittelunsa yhteydessä opiskelija laatii harjoittelujaksosta harjoitteluraportin. Lisäksi opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa säännöllisesti harjoittelun ajan.

Opiskelumateriaali

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. Ohjeet harjoittelusta.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty harjoitteluraportti ja -päiväkirja. Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu. Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.

Takaisin