Teräsrakentamisen projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK33
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.

Sisältö

Projekti voi olla esim.
-Elementtien asennus ja saumojen tiivistys
-Palosuojauksen tutkiminen/mittaaminen
-Teräksen lujuusominaisuuksien tutkiminen
-Teräselementtien asennuksen suunnittelu ja valmistelu
-Paalutustyöt
-Teräselementtien valmistus
-Teräsrakenteen muodonmuutosten seuraaminen
-Teräselementtien määrälaskenta
-Jäykistyksen rakentaminen
-Hitsaustyöt ja hitsauksien mittaus
-Liittorakenteen valmistus
-Teräsrakenteiden korjaaminen


-Teräsrakenteiden rakentaminen tai työnjohtaminen
-Teräsrakenteen rakennesuunnittelu
-Teräsrakenteiden rakennuttaminen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektiopinnot on mahdollista tehdä ohjatusti ryhmä- tai yksilötyönä koululla ja/tai yritykselle tehtävänä toimeksiantona.

Arviointikriteerit

Hyväksytty työ edellyttää projektin onnistunutta läpivientiä sekä dokumentointia.

Takaisin