Betonirakentamisen projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK32
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opettajatiimi: Isopahkala, Olli ; Loukola, Ilkka ; Perälä, Martti ; Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.

Sisältö

Projekti voi olla esim.
-Elementtien asennus ja saumojen tiivistys
-Raudoituksen suojaetäisyyksien tutkiminen
-Betonin karbonatisoitumisen mittaaminen
-Betonin lujuusominaisuuksien tutkiminen
-Betonielementtien asennuksen suunnittelu ja valmistelu
-Paalutustyöt
-Ontelolaattojen asennus ja viimeistely
-Muottitöiden, raudoituksen tai betonoinnin suunnittelu
-Betonimassan lämmönkehityksen seuraaminen
-Betonielementtien määrälaskenta
-Betonin jälkihoito
-Betonin halkeilun seuranta
-Talvibetonoinnin seuraaminen
-Muottityöt ja raudoitus
-Raudoitustyöt ja betonointi
-Betonirakenteiden korjaaminen


-Betonirakenteiden rakentaminen tai työnjohtaminen
-Betonirakenteen rakennesuunnittelu
-Betonirakenteiden rakennuttaminen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektiopinnot on mahdollista tehdä ohjatusti ryhmä- tai yksilötyönä koululla ja/tai yritykselle tehtävänä toimeksiantona.

Arviointikriteerit

Hyväksytty työ edellyttää projektin onnistunutta läpivientiä sekä dokumentointia.

Takaisin