Puurakentamisen projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK31
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opettajatiimi: Koistinen, Petri ; Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.

Sisältö

Projekti voi olla esim.
-Elementtien asennus ja saumojen tiivistys
-Palosuojauksen tutkiminen
-Puun lujuusominaisuuksien tutkiminen
-Puuelementtien asennuksen suunnittelu ja valmistelu
-Puuelementtien valmistus
-Puun kuivumisen seuraaminen
-Puuelementtien määrälaskenta
-Jäykistyksen rakentaminen
-Liittorakenteen valmistus
-Puurakenteiden mekaanisten liitosten tutkiminen
-Puurakenteiden korjaaminen


-Puurakenteiden rakentaminen tai työnjohtaminen
-Puurakenteen rakennesuunnittelu
-Puurakenteiden rakennuttaminen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektiopinnot on mahdollista tehdä ohjatusti ryhmä- tai yksilötyönä koululla ja/tai yritykselle tehtävänä toimeksiantona.

Arviointikriteerit

Hyväksytty työ edellyttää projektin onnistunutta läpivientiä sekä dokumentointia.

Takaisin