Liittorakenteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2J4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAK-2016RASU   4-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa suorittaa tavanomaisten teräs-betoni liittorakenteiden mitoituksen eurokoodien mukaan.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset teräs-betoni liittorakenteet, tietää niiden tavanomaiset käyttökohteet ja ymmärtää niiden toiminnan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Betonirakenteet 1, Teräsrakenteet 1.

Sisältö

• Tavanomaisten taivutettujen teräs-betoni liittorakenteiden (palkit ja laatat) mitoitus murto- ja käyttörajatilassa eurokoodien mukaan
• Liittopilarin mitoitus eurokoodien mukaan

Opiskelumateriaali

Liittorakenteiden suunnitteluun liittyvät eurokoodit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

Liittorakenteiden suunnittelu- ja mitoitus Eurocode 4 -oppikirja BY 58, Suomen betoniyhdistys ry, Teräsrakenneyhdistys ry.


Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti ja kotitehtävät.

Takaisin