Teräsrakenteet 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2J3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   4-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016RASU   4-S   5.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija syventää teräsrakenteiden mitoitusvalmiuksia. Opiskelija osaa suorittaa vaativampien teräsrakenteiden mitoituksen eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa suorittaa vaativampien teräsrakenteisten liitosten mitoituksen eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa teräsrakenteiden palomitoituksen perusteet.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa teräsrakenteiden mitoituksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Teräsrakenteet 1, Lujuusoppi, Rakenteiden stabiilius.

Sisältö

• Sauvan kestävyys yhteisvaikutustilanteissa, joissa stabiilius mitoittava
• Leikkauslommahduskestävyys
• Pistekuormakestävyys
• Jäykisteiden mitoitus
• Syventävää liitosten mitoitusta (jatkoa perusteille)
• Teräsrakenteiden palomitoituksen perusteet
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen teräsrakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Opiskelumateriaali

Katso Teräsrakenteet 1 opintojakso.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät ja laboratoriotyöt.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti ja kotitehtävät.

Takaisin