Hirsirakentaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2G7
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2015TUTE   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016RASU   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAK-2016TUTE   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAKME-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2017JKL   2-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija ymmärtää hirren erityispiirteet rakennusmateriaalina. Opiskelija osaa hirsirakennuksen suunnittelun ja mitoituksen pääperiaatteet.

Rakentamisprosessiosaaminen :
Opiskelija osaa hirsituotannon periaatteet. Opiskelija osaa hirsirakentamisen vaiheet ja hirsirunkoon liittyvien rakennusosien toteutuksen. Opiskelija osaa hirsirakennusten korjausmenetelmät.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 53 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

• Hirsi rakennusmateriaalina
• Hirren tuotanto -ja työstömenetelmät
• Hirsikehikon pystytys ja hirsirakenteisiin liittyvät muut rakenteet
• Hirsirakennuksen rakennesuunnittelun perusteet
• Hirsirakennuksen korjausmenetelmät

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja ekskursiot

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt

Takaisin