Korjausrakentaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2G2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Isopahkala, Olli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015TUTE   2-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2015   3-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2016JKL   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016RASU   2-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016TUTE   2-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2016   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAKME-2017JKL   3-S   5.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa arvostaa olemassa olevaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija osaa nimetä korjaamistarpeeseen johtavat syyt sekä luetella eri aikakausien rakennusten rakenteelliset puutteet ja tyyppivauriot. Opiskelija osaa laatia kuntoarvioraportin valitsemastaan korjausrakennuskohteesta. Opiskelija osaa lukea vanhoja piirustuksia ja korjauspiirustuksia. Opiskelija tuntee taloteknisten järjestelmien vaatimuksia korjausrakentamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakennusmateriaalit. Talonrakennus. Työturvallisuus.

Sisältö

• korjausrakentamisen merkitys kansantaloudessa
• korjausrakentamistarpeeseen johtavat syyt
• korjausrakentamisen peruskäsitteet
• eri materiaalien vaurioitumisilmiöt
• eri aikakausia edustavat rakennustyylit, -tekniikat ja –materiaalit sekä rakennusten rakenteelliset puutteet ja tyyppivauriot sekä korjaustavat
• korjausrakentamiseen liittyvien purkutöiden sisältö
• korjauspiirustusten tarkastelu
• kuntoarvion sisältö ja tekeminen

Opiskelumateriaali

• Opettajan oma aineisto
• RT- ja RATU-kortit soveltuvin osin

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyö ja ekskursiot.

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Pakollinen harjoitustyö ja tentti arvostellaan asteikolla 1-5.

Takaisin