Talonrakennus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2G1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Isopahkala, Olli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2015TUTE   1-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2015   1-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2016JKL   1-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   1-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016   1-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2017JKL   1-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija ymmärtää ja osaa huomioida rakennustyömaan työturvallisuuden.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija oppii työmaan aloitustehtävät ja tuntee tavanomaiset perustus- ja runkorakenteen rakenneratkaisut, työsuoritukset ja laatuvaatimukset. Opiskelija oppii runkoon liittyvien rakenteiden ja erikoisrakenteiden työsuoritustavat ja rakenneratkaisut. Opiskelija osaa täydentävät rakennusosat ja niiden laatuvaatimukset. Opiskelija osaa pintakäsittelyt ja pintamateriaalit, tuntee työskentelyolosuhteet ja valmiin rakennuksen laatutekniikan. Opiskelija tuntee työssä käytettäviä koneita ja kalustoa.

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija tuntee rakenusten paloluokitusta, ääneneristystä sekä lämmöneristystä koskevat rakentamismääräykset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 133 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Talonrakentaminen (opintokokonaisuus).

Sisältö

• Rakennusten ja rakennusmateriaalien paloluokitus
• Lämmön- ja äneneristysvaatimukset
• Perustukset
• Alapohjarakenteet
• Runkorakenteet: puu, betoni, muurattu ja teräs
• Täydentävät rakennusosat: ei−kantavat rakenteet, ikkunat, ovet, kalusteet, vesikatto− ja julkisivurakenteet
• Erikoisrakenteet
• Työmaakäynnit / ekskursiot

Opiskelumateriaali

RT−kortisto soveltuvin osin. Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät, työmaakäynnit.

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Tentti arvioidaan asteikolla 1-5.
Harjoitustyö asteikolla hylätty/hyväksytty.

Takaisin