Kustannussuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2F6
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAK-2015TUTE   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAK-2016RASU   4-K   3.0        
RAK-2016TUTE   4-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa hoitaa hankkeen kustannusohjausta.

Rakennusalan kustannusosaaminen
Opiskelija osaa laskea tavoitehinnan, laajuuslaskelman sekä rakennusosa-arvion hankkeelle.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tavoitehintalaskelma, laajuuslaskelma, rakennusosa-arvio, Taku-ohjelmiston käyttö ja kustannusohjaus.

Opiskelumateriaali

Talonrakennuksen kustannustieto


opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä lopputentti

Takaisin