Rakentamistalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2F3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015TUTE   2-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   2-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016TUTE   2-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa perusteet suunnitella rakennushankkeen toteutusta ja aluesuunnitelmaa.

Rakennusalan kustannusosaaminen
Opiskelija osaa tarjouslaskennan perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 133 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Nimikkeistöjärjestelmät, määrälaskenta ja hinnoittelu, rakentamispalvelujen kustannukset, tarjouslaskenta, tuotannonsuunnittelu, aikataulut, työmaan yleissuunnittelu, materiaalitoiminnot, taloudellinen suunnittelu, seuranta ja ohjaus

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä välikokeet tai lopputentti. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin