Rakennuttaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2F2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opettajatiimi: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2015TUTE   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2016JKL   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016TUTE   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2017JKL   2-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa talonrakennushankkeessa mukana olevien vastuut ja aikataulun merkityksen työ- ja ympäristöturvallisuudessa.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija tuntee rakentamisen merkityksen yhteiskunnalle, rakentamisen osapuolet ja rakennushankkeen vaiheet ja kulun. Opiskelija osaa rakennuttamisen keskeiset periaatteet. Opiskelijan osaa hankkia itsenäisesti tietoa, joka kehittää viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Opiskelija tietää suunnittelijan valinnan ja suunnittelusopimuksen perusteet.

Opiskelija osaa tehdä hankesuunnitelman, osaa laatia rakentamiseen liittyvät pöytäkirjat ja osaa kiinteistökaupan perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- rakentaminen yhteiskunnassa
- hankkeen aikataulu
- konsulttisopimustoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE)
- rakennushankkeen kustannustietokäsitteet
- rakennushankkeen osapuolet
- hankesuunnittelu, esisuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentamisvaihe
- eri vaiheiden sopimukset
- kokoukset ja pöytäkirjat
- kiinteistökaupan perusteet

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja lopputentti

Takaisin