Rakennusmateriaalit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2B1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Isopahkala, Olli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2015TUTE   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2016JKL   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2017JKL   1-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa talonrakentamisessa käytettävien materiaalien ominaisuudet, valmistusmenetelmät, tuoteryhmät, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä asennus- ja työtapojen vaatimukset. Opiskelija ymmärtää materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset. Opiskelija tuntee myös yleisimpiä LVI-asennuksessa käytettäviä materiaaleja. Opiskelijan osaa hankkia itsenäisesti tietoa, joka kehittää viestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Infrarakentamisen osaaminen
Opiskelija osaa yleispiirteissään infrarakentamisessa käytettävien materiaalien ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Tärkeimpien materiaalien valmistusmenetelmät
- Materiaalien ominaisuudet
- Materiaaleista valmistettavat tuotteet
- Terveys- ja ympäristövaikutukset
- Materiaalien palo-ominaisuudet

Opiskelumateriaali

Rakennustietosäätiön rakennustietokortisto soveltuvin osin. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö sekä ekskursiot.

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja oaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Tentti arvioidaan asteikolla 1-5. Harjoitustyö asteikolla hylätty/hyväksytty.

Takaisin