Tietomallinnus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2A3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2015TUTE   3-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016RASU   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAK-2016TUTE   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen
Opiskelija tuntee piirustuksen ja tuotemallin ominaisuudet ja erot sekä tietomallin mallinnussääntöjen perusteet.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa hyödyntää tietomallia rakentamisen eri vaiheissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Talonrakennus, rakennuspiirustus ja CAD.

Sisältö

- CAD-ohjelmistojen käyttöliittymät ja toimintaperiaatteet
- Tietomallinnuksen perusteet

Opiskelumateriaali

Tietokoneohjelmien käsikirjat ja ohjeet. Tietomallisuunnittelun ohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tietokoneella työskentely, CAD-tehtävät ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Arvosteltavat harjoitustyöt.

Takaisin