Rakennussuunnittelu ja CAD

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2A2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opettajatiimi: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2015TUTE   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2015   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2016JKL   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016TUTE   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2016   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2017JKL   1-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa lukea rakennepiirustuksia

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa lukea rakennus-, rakenne- ja taloteknisiä piirustuksia ja kykenee yhteensovittamaan niitä. Opiskelija osaa hakea rakennusluvan.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija osaa lukea korjausrakentamisen rakennus-, rakenne- ja taloteknisiä piirustuksia ja kykenee yhteensovittamaan niitä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 133 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Piirustusmerkinnät ja niiden käyttäminen
- Pää-, työ- ja detaljipiirustukset
- Rakennuslupapiirustusten vaatimukset ja rakennusluvan hakeminen
- CAD-ohjelmien käyttö piirustusten laadinnassa

Opiskelumateriaali

Opettajan oma materiaali. Rakennustietosäätiön kortisto soveltuvin osin.

Rakentamisen piirustusmerkintöjä, Rakennustieto.

CAD-järjestelmien käyttöohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö.
CAD-ohjelmien käyttöharjoitukset.

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö ja tentti. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin