Kaavoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2A1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2015TUTE   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2016JKL   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2017JKL   1-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa eri kaavojen käsittelyjen vaiheet.

Infrarakentamisen osaaminen
Opiskelija osaa lukea kaavoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 53 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

• maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava
• rakennusjärjestys
• eri kaavojen merkinnät
• tonttijako
• katusuunnitelmat
• maa-alueiden lunastus.

Opiskelumateriaali

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus osin, kaavamerkinnät ja -määräykset

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö ja tentti. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin