Kirjastot yhteiskunnassa

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KH18KIYH1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 24.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa esitellä erityisesti suomalaista kirjastoverkostoa osana yhteiskunnan tietohuoltoa, sen kehitystä, nykytilaa ja tulevaisuuden visioita sekä erilaisten kirjasto-organisaatioiden taloutta osana julkistaloutta. Opiskelija osaa toimia käytännön työtehtävissä kirjastopalvelujen suunnittelussa ja markkinoinnissa sekä kirjastotoiminnan eri osa-alueiden arvioinnissa. Hän osaa toimia tiimeissä ja erilaisissa kirjastotoimen kehittämisprojekteissa ja osaa niissä käyttää tiimi- ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija osaa arvioida erilaisiin työyhteisöihin ja -tehtäviin sopivia henkilöjohtamisen ja esimiestyöskentelyn menenettelytapoja.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot
Kehittyvä kirjasto 13 op
Esimiestyökirjastoissa 11 op

Takaisin