Kirjastopalvelujen markkinointi ja tuotteistaminen

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18KIYH013
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Vuorela, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä käsitteen tuotteistaminen ja osaa kuvata kirjaston palvelut tuotteistamisen näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä palvelujen markkinointiin kehittämissuunnitelmia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan perusteet
- Markkinoinnin perusteet

Sisältö

- Kirjastopalvelujen tuotteistaminen
- Palvelujen markkinointikeinot

Opiskelumateriaali

- Helinsky, Z. 2012. Pieni mutta tärkeä kirja kirjastojen markkinoinnista. Avain.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=101737

Saarti, J. 2014. Ulos kirjastosta! : Kirjastojen markkinointiviestintä. Avain.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=105218

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Tehtäviä lähi- ja verkko-opetuksessa
- tentti tai oppimispäiväkirja

Arviointikriteerit

1-2
- opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät ja tentin tyydyttävästi ja osallistunut lähi- tai verkko-opiskeluun
- opiskelija osaa määritellä mitä käsite tuotteistaminen tarkoittaa
- opiskelija osaa esitellä erilaisten kirjastojen palveluja
- opiskelija osaa tehdä tyydyttävän kirjaston palvelujen markkinointisuunnitelman

3-4
- opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät ja tentin hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä sekä osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun
- opiskelija osaa analysoida erilaisten kirjastojen palveluja tuotteistamisen näkökulmasta
- opiskelija osaa tehdä hyvän kirjaston palvelujen markkinointisuunnitelman

5
- opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät ja tentin kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä ja osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun
- opiskelija osaa analysoida erilaisten kirjastojen palveluja tuotteistamisen näkökulmasta
- opiskelija osaa analysoida erilaisia markkinointikeinoja ja soveltaa niitä palvelujen markkinointisuunnitelmassa

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja tenttiin.

Harjoittelu

Opintojakson osaan ei kuulu harjoittelua.

Lisätietoja

Opettaja lukuvuonna 2012-2013 Päivi Jokitalo

Takaisin