Kotimainen kirjallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18FAFI020
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin kotimaisen kirjallisuuden lajit ja aikakaudet sekä merkittävät kirjailijat ja heidän tuotantonsa. Opiskelija osaa valita keinoja, joiden avulla hän voi kirjasto- ja tietopalvelutyössä edistää lukemisharrastusta ja tehdä kotimaista kaunokirjallisuutta tunnetuksi. Opiskelija osaa myös asiasanoittaa kaunokirjallisuutta ja etsiä asiasanoituksen avulla kirjallisuutta asiakastyössä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h
- mistä lähiopetusta 42 h
- mistä ryhmätyöskentelyä 10 h
- mistä itsenäistä opiskelua 78 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Kotimaisen kirjallisuushistorian keskeiset ilmiöt, ryhmittymät ja kirjailijat 1800-luvun lopusta 1950-luvulle
- Kotimaisen kirjallisuushistorian lajit, vuosikymmenten linjat ja merkittävät kirjailijat 1960-luvulta tähän päivään
- Kirjastoammattilainen kotimaisen kaunokirjallisuuden asiantuntijana
- Kaunokirjallinen aineisto saavutettavuuden näkökulmasta: asiasanoitus ja hyllyluokitus

Opiskelumateriaali

Fiktiota: levottomat genret ja kirjaston arki. Toim. Kaisa Hypén. BTJ Kirjastopalvelu Oy 2006.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=71929

Kirjasto 2010: Lukijat, tekstit ja verkko. Toim. Kaisa Hypén. BTJ Finland Oy 2009.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=89488

Kirstinä, Leena, Kirjallisuutemme lyhyt historia. Tammi 2000.
Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Toim. Lea Rojola. Suomen kirjallisuushistoria, osa 2.SKS 1999.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=32122

Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. Toim. Pertti Lassila. Suomen kirjallisuushistoria, osa 3. SKS 1999.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=30522

Tuomi, Pirjo, Kirjojen keskellä, Kirjastonhoitaja kaunokirjallisuuden asiantuntijana. Avain 2011.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=99428

Lisäksi valikoima kotimaista kaunokirjallisuutta ja aihetta käsitteleviä artikkeleita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- aiheisiin johdattelevat luennot, keskustelut ja lukupiirit
- suulliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät (esim. kirjavinkkaus, kirjaesittely blogissa, kirjanäyttelun suunnittelu ja toteuttaminen),
- tentti
- lukupäiväkirja

Arviointikriteerit

1-2
- Opiskelija osallistuu useimpiin lukupiireihin ja on enimmäkseen läsnä lähiopetustunneilla
- Opiskelija tekee ohjeiden mukaan kirjavinkin tai kirjaesittelyn blogiin
- Opiskelija palauttaa lukupäiväkirjan, jossa on vaadittavat osat
- opiskelija saa tentistä tyydyttävän arvosanan

3-4
- Opiskelija osallistuu enimmäkseen aktiivisesti lukupiireihin ja keskusteluihin lähiopetuksessa
- Opiskelija tekee kirjavinkin tai kirjaesittelyn blogiin sekä kokeilee erilaisia lukemaan innostamisen tapoja
- Opiskelija palauttaa sovitun aikataulun mukaisesti ohjeiden mukaan tehdyn oppimispäiväkirjan
- opiskelija saa tentistä arvosanan hyvä

5
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti lukupiireihin ja keskusteluihin lähiopetustunneilla
- Opiskelija suunnittelee ja käyttää erilaisia lukemaan innostamisen tapoja ja osaa yleistää niiden merkityksen erilaisissa työtehtävissä
- Opiskelija kirjoittaa analyyttisesti ja arvioiden lukupäiväkirjan ja palauttaa sen sovitun aikataulun mukaisesti
- Opiskelija käyttää lukupäiväkirjaa tehdessään monipuolisesti sekä painettuja että verkkolähteitä, ja merkitsee ne asianmukaisesti (SeAMK:n kirjallisten töiden ohjeet)
- opiskelija saa tentistä vähintään arvosanan H 4

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, keskusteluihin ja lukupiireihin 30 %, lukupäiväkirja 35 %, tentti 35 %.

Harjoittelu

Kurssiin ei kuulu harjoittelua.

Takaisin