Kokoelmatyö

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18FAFI011
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Vuorela, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selostaa kokoelmien muodostamisen ja kehittämisen menetelmät ja periaatteet eri käyttäjäryhmille.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 104 h, mistä luennot ja tuntiharjoitukset 22 h, työelämälle tehtävä ryhmätyö kokoelmien arvioinnista ja itsenäinen opiskelu 82 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan perusteet
- Julkaisutuotanto

Sisältö

- kokoelmatyön merkitys kirjastotoimessa
- kokoelmien muodostamisen vaiheet ja kokoelmien kehittäminen
- kokoelmien organisointi asiakkaiden käyttöön
- kokoelmien arviointi

Opiskelumateriaali

- Evans, G.E. 2000. Developing library and information center collections. 4th ed. tai uudempi p.
Saatavuus: http://tiny.cc/4vc5kx

- Johnson, P. 2009. Fundamentals of collection development and management. ALA.
Saatavana: http://libts.seamk.fi:2048/login?url=http://site.ebrary.com/lib/seamkebrary/reader.action?ppg=1&docID=10469303&tm=1408968084544 (Ebrary)

- Wilen, R. & Kortelainen, T. 2007. Kirjastokokoelmien kehittämisen ja arvioinnin perusteet. Yliopistopaino.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=73190

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakson osan opetusmenetelmiä ovat johdantoluennot, käytännönläheiset harjoitustyöt, ryhmätyö ja tentti.

Arviointikriteerit

1-2
- opiskelija on tehnyt opinnon osasuoritukset hyväksyttävällä tavalla
- opiskelija osaa selittää kokoelmatyön eri vaiheet yhteisöjen tiedontarpeiden tutkimisesta kokoelmien arviointimenetelmiin

3-4
- opiskelija on osallistunut aktiivisesti opinnon osasuorituksiin
- opiskelija osaa selittää kokoelmatyön eri vaiheet yhteisöjen tiedontarpeiden tutkimisesta kokoelmien arviointimenetelmiin kokoelmien kehittämisen näkökulmasta

5
- opiskelija on osallistunut aktiivisesti opinnon osasuorituksiin
- opiskelija osaa selittää kokoelmatyön eri vaiheet yhteisöjen tiedontarpeiden tutkimisesta kokoelmien arviointimenetelmiin
- opiskelija osaa analysoida kirjaston kokoelmatyön käytäntöjä ja esitellä kokoelmatyön kehittämiskohteita

Arviointimenetelmät

Tentti 48 %, harjoitustyöt 52 %

Harjoittelu

Opintojakson osaan ei kuulu työharjoittelua.

Takaisin