Fakta ja fiktio aineistona

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KH18FAFI
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 17.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa tunnistaa erilaiset kirjallisuuden lajit ja tyylisuunnat. Hän osaa soveltaa kaunokirjallisuuden asiantuntemustaan asiakaspalvelutyössä ja kokoelmien sisältöjen avaamisessa. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa nimetä kirjastojen kokoelmiin sisältyvien erilaisten aineistojen kustannus- ja julkaisutoiminnan kentän toimijat. Opiskelija osaa soveltaa kokoelmatyön kehittämis- ja arviointimenetelmiä käytännössä.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Tietoaineistot 8 op
Kaunokirjallisuus 9 op

Takaisin