Mediakasvatus

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KH18CMEKA
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Sallmen, Pirjo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten median käytön ja tuottamisen tapoja. Hän osaa kertoa, mikä on kirjastoammattilaisen rooli erilaisten ryhmien mediakasvatuksessa. Hän tietää, mitä pitää ottaa huomioon, kun ohjataan esimerkiksi lapsia, nuoria ja ikäihmisiä tai maahanmuuttajia tiedonhaussa tai sosiaalisen median käytössä.
Opintokokonaisuus koostuu kahdesta opintojaksosta (Lapset ja nuoret median käyttäjinä sekä Erityisryhmien mediakasvatus).

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 260 h
- mistä Lapset ja nuoret median käyttäjinä 130 h
- mistä Erityisryhmien mediakasvatus 130 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus

Sisältö

ks. opintojaksot Lapset ja nuoret median käyttäjinä ja Erityisryhmien mediakasvatus.

Opiskelumateriaali

ks. opintojaksot Lapset ja nuoret median käyttäjinä ja Erityisryhmien mediakasvatus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

ks. opintojaksot Lapset ja nuoret median käyttäjinä ja Erityisryhmien mediakasvatus.

Arviointikriteerit

ks. opintojaksot Lapset ja nuoret median käyttäjinä ja Erityisryhmien mediakasvatus.

Arviointimenetelmät

ks. opintojaksot Lapset ja nuoret median käyttäjinä ja Erityisryhmien mediakasvatus.

Harjoittelu

Opintokokonaisuuteen ei kuulu harjoittelua.

Takaisin