Lapset, nuoret ja kirjasto

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KH18CLANUKI
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin lasten- ja nuortenkirjastotoiminnan keskeiset työmuodot ja osaa valita ja soveltaa niitä käytännössä. Hän osaa myös valita ja käyttää erilaisiin työmuotoihin sopivia aineistoja. Opiskelija osaa erotella lasten- ja nuortenkirjastotyön erityispiirteitä. Hän osaa ottaa käytäntöön lapsia ja nuoria palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistavia työmuotoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 260 h
- mistä Lasten- ja nuortenkirjallisuus 130 h
- mistä Lasten- ja nuortenkirjastotyö 130 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opintojakso Lasten- ja nuortenkirjallisuus suoritetaan ennen opintojaksoa Lasten- ja nuortenkirjastotyö.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot Lasten- ja nuortenkirjallisuus sekä Lasten- ja nuortenkirjastotyö.

Opiskelumateriaali

ks. opintojaksot Lasten- ja nuortenkirjallisuus sekä Lasten- ja nuortenkirjastotyö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

ks. opintojaksot Lasten- ja nuortenkirjallisuus sekä Lasten- ja nuortenkirjastotyö.

Arviointikriteerit

ks. opintojaksot Lasten- ja nuortenkirjallisuus sekä Lasten- ja nuortenkirjastotyö.

Arviointimenetelmät

ks. opintojaksot Lasten- ja nuortenkirjallisuus sekä Lasten- ja nuortenkirjastotyö.

Harjoittelu

ks. opintojaksot Lasten- ja nuortenkirjallisuus sekä Lasten- ja nuortenkirjastotyö.

Takaisin