Tapahtumatuotannon perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CKTT01
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 7.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Ikola, Johanna
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ideoida tapahtumia kirjastoon
- ymmärtää tapahtumatuotannon kaaren ja tapahtuman onnistumisen kannalta tärkeimmät tekijät
- tehdä idean pohjalta toteuttamiskelpoisen tuotantosuunnitelman, joka sisältää realistisen tuotantobudjetin, aikataulun, ohjelmistosuunnitelman, rahoitussuunnitelman, markkinointi- ja tiedotussuunnitelman ja turvallisuussuunnitelman
- toteuttaa tuotannon aikataulutetusti ja toimia osana tuotantoryhmää
- viestiä tarkoituksenmukaisesti asiakas- ja sidosryhmien kanssa
- arvioida realistisesti tuotantoteknisiä tarpeita ja osaa tilata tarvittavan tekniikan tapahtumaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 182 h
- mistä lähiopetus ja ohjaukset n. 50 h
- mistä itsenäinen työskentely tuotannossa n. 132 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tapahtumatuotannon osa-alueisiin sekä tuotetaan pienimuotoinen tapahtuma kirjastoon.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opiskelijoiden organisoimat tuotantopalaverit, tuotantoryhmien ohjauspalaverit ja itsenäinen ohjattu työskentely tapahtumatuotannossa.

Arviointikriteerit

Kiitettävä 5
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet erinomaisesti.

Hyvä 3-4
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet hyvin.

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija hallitsee tyydyttävästi osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet.
(Arviointi painottuu menetelmissä mainitulla tavalla)

Arviointimenetelmät

-opettajan ja toimeksiantajan arviointi tapahtumasta
-itsearviointi
-vertaisarviointi
- hyväksytty tuotantosuunnitelma

Harjoittelu

Opintojaksoon sisältyy tapahtuman tuottaminen valittuun kirjastoon.

Takaisin