Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CKSM02
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Haasio, Ari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaalisen median hyödyntämisen, tiedon tuottamisen sosiaaliseen mediaan sekä sosiaalisen median keskeiset tekniset ratkaisut

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja ryhmäopiskelu 72 h, itsenäinen opiskelu 58 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Sosiaalisen median keskeiset työkalut ja niiden toimintaperiaatteet
- Tekstin, äänen, videon ja kuvan tuottaminen sosiaaliseen mediaan ja sen eri sovellutuksiin
- Sosiaalisen median palvelujen ylläpito

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus, harjoitukset, ryhmätyöt ja kirjallinen kertauskoe.

Arviointikriteerit

1-2 tyydyttävä
- opiskelija on tehnyt vaadittavat osasuoritukset hyväksyttävästi
- opiskelija osaa sosiaalisen median työkalujen peruskäytön tyydyttävästi ja kykenee tuottamaan sisältöjä niihin

3-4 hyvä
- opiskelija on osallistunut opinnon osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija hallitsee hyvin sosiaalisen median työkalut ja sisällöntuotannon niiden avulla

5 kiitettävä
-opiskelija on osallistunut opinnon osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija hallitsee kiitettävästi sosiaalisen median työkalut ja sisällöntuotannon niiden avulla

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: lähiopiskeluun osallistuminen, verkkotehtävät, ryhmätyö, tentti.

Harjoittelu

Opintojaksoon ei kuulu harjoittelua.

Takaisin