Musiikki ja elokuva kirjastossa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CKIAI02
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Jokitalo, Päivi ; Nyrhinen, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa musiikin genret ja tietää musiikin historian pääpiirteet. Hän tunnistaa myös elokuvan genret ja historian pääpiirteet. Opiskelija osaa valita kirjastoon musiikki- ja elokuva-aineistoja. Hän osaa selittää ja ottaa työssä huomioon tekijänoikeuskysymyksiä, jotka liittyvät musiikki- ja elokuva-aineistoihin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Musiikin genret ja historia
- Elokuvan genret ja historia
- Musiikkiaineistot kirjastossa
- Elokuvat kirjaston kokoelmissa
- Musiikin ja elokuvan tekijänoikeuskysymykset kirjaston kannalta

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt ja kirjalliset tehtävät.

Arviointikriteerit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Harjoittelu

Opintojaksoon ei kuulu harjoittelua.

Takaisin