Asiakaslähtöinen tietopalvelu

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KH18ASTP1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 44.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteina on, että opiskelija osaa toimia neuvonta- ja tietopalvelutehtävissä asiakaslähtöisesti. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tiedonhaun ohjaus- ja opetustilanteita. Hän osaa määritellä mediakasvatuksen käsitteistöä ja hän osaa toimia lasten ja nuorten mediakasvattajana.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot
Asiakkuus, media ja kirjasto 11 op
Tiedon tallennus ja haku 21 op
Tietojärjestelmät 12 op

Takaisin