Projektin hallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH00AYT32
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Leikkari, Esa
Opettajatiimi: Savola, Esa ; Mäkinen-Laitila, Sari ; Orhanen, Outi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   3-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
KIKO-2014   3-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman, hallitsee projektin syklit ja tuntee projektityöskentelyn lainalaisuudet. Opiskelija osaa hakea projektirahoitusta ja tietää projektioppimisen pedagogiset piirteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 108 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

ppimisen peruskäsitteet, projektisuunnitelman laatimiseen, projektin hallinnointiin ja johtaminen. Opiskelu ja työelämäprojektien kokonaisuus ideoinnista toteutukseen. Projektien rahoitusmahdollisuudet. Tutkimus, kehitys ja innovaatio (TKI)-toiminta kulttuurialalla.

Opiskelumateriaali

Silfverberg, Paul: Ideasta Projektiksi - Projektinvetäjän käsikirja. Edita: Helsinki 2007
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=77819

opettajan jakama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, tehtäviä, itsenäistä verkko-opiskelua

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, tentti, tuntiaktiivisuus

Takaisin