Yritystoiminnan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH00AYT20
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Savola, Esa
Opettajatiimi: Juppo, Merja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KUTU-2013   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
MK-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KIKO-2014   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa eri yritysmuodot ja hahmottaa yrityksen perustoiminnot ja miten yritys voidaan organisoida ja resursoida
- analysoida yritystä ympäröivää ympäristöä

Opiskelijan työmäärä

opiskelijan työmäärä 78 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Yritys markkinoilla
Yritystoiminnan organisointi ja resursointi
Yrityksen johtaminen
Yritys ja kestävä tulevaisuus

Opiskelumateriaali

Viitala R., Jylhä E. 2010. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän liiketoiminnan perusta. Edita, Helsinki.


Muu mahdollinen opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

luento-opetus, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

- 5: Opiskelija hallitsee yritystoiminnan perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet erinomaisesti. Hän osaa erinomaisesti hahmottaa yrityksen perustoiminnot ja niiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa perustella, kriittisesti arvioida ja soveltaa oppimaansa.
- 3: Opiskelija hallitsee yritystoiminnan perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet hyvin. Hän osaa hyvin hahmottaa yrityksen perustoiminnot ja niiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa perustella ja soveltaa oppimaansa.
- 1: Opiskelija hallitsee yritystoiminnan perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet tyydyttävästi. Hän osaa hahmottaa yrityksen perustoiminnot, mutta ei ymmärrä täysin niiden yhteyksiä toisiinsa.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu tentti 100 %

Takaisin