PERUSOPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KH00A
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 40.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää opiskelussa tarvittavia tietojärjestelmiä ja toimia Seinäjoen ammattikorkeakoulun aktiivisena jäsenenä.
Opiskelija osaa arvioida sitä, millaisia taitoja ja ominaisuuksia kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaiselta vaaditaan.
Opiskelijalla on viestinnästä, markkinoinnista, yritystoiminnasta ja projektin hallinnasta perustiedot ja -taidot.
Opiskelija osaa keskustella oman alansa asioista ja palvella asiakkaita myös englanniksi ja ruotsiksi. Opiskelijalla on työelämässä vaadittava ruotsin kielen taito ja yhden vieraan kielen taito.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta, jotka ovat Kirjasto- ja tietopalvelualan ammatillinen kasvu ja Yrittäjyys ja TKI-toiminta.

Takaisin